bhp w pracy

Odzież robocza a bezpieczeństwo i higiena pracy + INFOGRAFIKA

Odzież robocza, często błędnie definiowana jako ochronna, powinna być używana jako ubranie zastępujące odzież własną pracownika. Zależnie od wykonywanej pracy, na taką odzież mogą się składać pojedyncze elementy garderoby, a więc obuwie, rękawice czy całe komplety ubrań, tj. spodnie, bluzy, kombinezony, koszulki, a nawet bielizna. Do odzieży roboczej zaliczane jest również jednorazowe ubranie. Czytaj więcej…

Sposoby na skuteczną ochronę oczu i twarzy pracowników + INFOGRAFIKA

W licznych zawodach, jak też w trakcie wykonywania różnorodnych prac, oczy i twarz narażone są na szczególne niebezpieczeństwo. Zagrożenie powodują zwłaszcza różnego rodzaju środki drażniące, zarówno chemiczne, jak i mechaniczne, które mogą uszkodzić, a nawet spowodować trwałe okaleczenie narządu wzroku czy skóry twarzy. Obowiązkiem każdego pracodawcy jest zapewnienie pracownikom odpowiednich środków ochrony indywidualnej, w tym również przeznaczonych do ochrony tych jakże delikatnych części ciała w trakcie pracy. Czytaj więcej…

Jak dobierać buty robocze w zależności od zastosowania? + INFOGRAFIKA

Obowiązujące w Polsce przepisy, zawarte w Kodeksie pracy zobowiązują pracodawców do dostarczenia pracownikom środków ochrony indywidualnej, które stanowić będą zabezpieczenie przed działaniem niebezpiecznych oraz szkodliwych dla zdrowia czynników.  Do tych środków zalicza się również odzież oraz buty robocze. Czytaj więcej…

Kiedy pracownikowi należy się odzież robocza? + Infografika

Kodeks pracy określa, iż w pewnych wypadkach pracodawca jest zobowiązany do dostarczenia pracownikom odzieży roboczej oraz ochronnego obuwia. Owa odzież i obuwie musi również spełniać ściśle określone wymogi, które precyzują wymagania Polskich Norm; zostały one uregulowane w Ustawie o normalizacji. Tak ścisłe i prawnie obwarowane wymagania mają na celu zapewnienie maksymalnego bezpieczeństwa oraz ochrony pracownikom wykonującym powierzone im zadania. Czytaj więcej…

Znaki ewakuacyjne i przeciwpożarowe oraz ich znaczenie + Infografika

Znaki ewakuacyjne i przeciwpożarowe mają ogromne znaczenie dla naszego bezpieczeństwa, zarówno w miejscu pracy, jak i w przestrzeni publicznej, takiej jak kina, sklepy czy galerie handlowe. Z pewnością wielokrotnie widzieliśmy oznaczenia dróg ewakuacyjnych w formie zielono-białych prostokątów. O ile każdy widział znaki ewakuacyjne i przeciwpożarowe, o tyle nie zawsze uświadamiamy sobie ich prawidłowe znaczenie. Warto jednak dla własnego bezpieczeństwa zapoznać się z informacjami o tym, jak czytać znaki ewakuacyjne. W sytuacji zagrożenia oszczędzi to nam wiele nerwów i stresu. Czytaj więcej…

Rodzaje gaśnic oraz rodzaje pożarów + Infografika

Do każdej groźnej czy niebezpiecznej sytuacji należy dobrać odpowiednie środki zaradcze. Nie inaczej jest również w przypadku pożarów. Pożary są różne, w zależności od czynnika, który je powoduje. Ponadto każdy pożar gasi się inaczej, z zastosowaniem specjalnych środków. Obecnie na rynku dostępny jest szereg różnorodnych gaśnic, zawierających różną substancję gaszącą. Jednak aby odpowiednio stosować poszczególne rodzaje gaśnic, należy zapoznać się z ich możliwościami i przeznaczeniem. Czytaj więcej…

Ochrona twarzy i dróg oddechowych pracowników – normy BHP + Infografika

Zabezpieczenie zdrowia i życia pracowników podczas pełnienia przez nich obowiązków zawodowych, jest kwestią nadrzędną. Wśród niezbędnych zabezpieczeń znajdują się między innymi środki ochrony twarzy i dróg oddechowych. Warto jednak wiedzieć, w jakich sytuacjach zastosować ochronę, kiedy jest ona niezbędna, bądź tylko wskazana. Dodatkowo niezwykle ważne są materiały, z jakich wykonana jest taka ochrona. Wszystkie te wskazówki można znaleźć w odpowiednich normach z zakresu BHP. Podpowiadamy, jakie normy regulują użycie ochrony twarzy i dróg oddechowych pracowników.

Czytaj więcej…

Czym charakteryzują się artykuły medyczne i gdzie znajdują zastosowanie + Infografika

Podstawowe artykuły medyczne powinny znaleźć się w każdym zakładzie pracy w postaci apteczek pierwszej pomocy. Jednak artykuły medyczne to także nieco więcej. Często są to materiały, o które opiera się codzienne działanie i funkcjonowanie wielu miejsc pracy. Niejednokrotnie artykuły medyczne są definiowane niepoprawnie, a tym samym pojawiają się problemy przy zaopatrywaniu w nie zakładów pracy. Czym więc dokładnie są artykuły medyczne i jakie produkty można zaliczyć do tej kategorii? Podpowiadamy.

Czytaj więcej…

Kaski i hełmy robocze jako doskonałe zabezpieczenie głowy pracowników

Ochrona głowy pracowników jest niezwykle ważną kwestią. Wszędzie tam, gdzie występuje choćby minimalne zagrożenie powstaniem urazu głowy, wymagane jest noszenie kasku bądź hełmu ochronnego. Taka przezorność podyktowana jest faktem, że kości czaszki stanowią ochronę dla delikatnego i jednocześnie jednego z najważniejszych organów w całym ludzkim ciele – mózgu. Czasem nawet niewinnie wyglądający uraz może być katastrofalny w skutkach. Dlatego tak istotna jest świadomość pracodawców i pracowników dotycząca konieczności efektywnej ochrony głowy.

Czytaj więcej…