słuch pracowników

Jak odpowiednio zabezpieczyć słuch pracowników?

Prawidłowa ochrona słuchu pracowników jest obowiązkiem pracodawcy. Bagatelizowanie tego wymogu jest nieopłacalne w przypadku kontroli warunków BHP czy też niezapowiedzianej inspekcji Państwowej Inspekcji Pracy. Asortyment środków ochrony osobistej słuchu jest naprawdę szeroki. Ważny jest odpowiedni ich dobór. Środki te muszą być skuteczne, wygodne i co najważniejsze, powinny współpracować z innymi środkami ochrony osobistej, na przykład wzroku czy głowy. Podpowiemy, jak dobrać zabezpieczenie słuchu, adekwatnie do zagrożenia i potrzeb pracownika.
Czytaj więcej…

Maski przeciwpyłowe

Maski przeciwpyłowe i ich zastosowanie w budownictwie

Niezwykle istotna, biorąc pod uwagę jak delikatne to narządy w ciele człowieka, jest skuteczna ochrona dróg oddechowych i płuc. Pracownicy budowlani w swojej codziennej pracy szczególnie często narażeni są na zagrożenia wynikające z przebywania w zapylonym środowisku. Do obowiązków pracodawcy należy zaopatrzenie ich, w odpowiednio dobrane do warunków pracy, maski przeciwpyłowe. Czy rzeczywiście jest to konieczne? Jakie zagrożenia niesie za sobą zaniechanie ochrony dróg oddechowych? Wyjaśniamy w poniższym tekście.
Czytaj więcej…

maski przeciwpyłowe

Prace wykończeniowe w budownictwie, stosuj maski przeciwpyłowe

Podczas wykonywania wszelkiego rodzaju prac wykończeniowych w budownictwie generowane są znaczne ilości pyłu, kurzu, oparów, czy niewielkich odprysków, które mogą być niebezpieczne dla ludzkiego zdrowia. Tego rodzaju zanieczyszczenia silnie oddziałują na układ oddechowy i mogą stać się przyczyną poważnych schorzeń. Podpowiadamy, jak efektywnie zabezpieczyć drogi oddechowe pracowników budowlanych.
Czytaj więcej…

Praca na wysokościach

Praca na wysokościach, jak odpowiednio zabezpieczyć pracowników

Praca na wysokościach jest zaliczana do szczególnie niebezpiecznych, zaś kwalifikuje się do niej każde zajęcie, podczas wykonywania którego różnica poziomów między stanowiskiem pracującego a posadzką wynosi od 1 metra wzwyż. Należy do niej zatem praca na wszelkiego rodzaju rusztowaniach, konstrukcjach budowlanych, stropach czy kominach, a także drabinach oraz na innych podwyższeniach. O tym, a także o sprawdzonych metodach odpowiedniego zabezpieczenia pracowników, piszemy w poniższym tekście.
Czytaj więcej…

Jak zabezpieczyć pracowników podczas prac na wysokościach

Jak zabezpieczyć pracowników podczas prac na wysokościach

Prace na wysokościach to jedne z najniebezpieczniejszych czynności,  jakie mogą być wykonywane w pracy zawodowej. Prace te wymagają ogromnego skupienia, precyzji ruchów i uwagi. A przede wszystkim dobrego i sprawnego zabezpieczenia przed upadkiem. Nawet największa ostrożność może nie być wystarczająca w przypadku prac na wysokościach. Dlatego tak ważne jest stosowanie przez pracowników odpowiedniego zabezpieczenia. Jednak jakie wybrać i jak je stosować? Ponadto kiedy zachodzi taka potrzeba? Postaramy się odpowiedzieć na te pytania.
Czytaj więcej…

Maski przeciwpyłowe

Maski przeciwpyłowe – skuteczne zabezpieczenie zdrowia pracowników budowlanych

Pracownicy budowlani pracują w bardzo różnych, często niekorzystnych dla zdrowia, warunkach. Dlatego też zarówno pracodawca, jak i sam pracownik powinni mieć pełną świadomość tych zagrożeń i sposobów na zabezpieczenie się przed nimi. Jednym z czynników niebezpiecznych dla ludzkiego zdrowia, są pyły różnego pochodzenia zawieszone w powietrzu. Ważne jest więc, by odpowiednio zabezpieczyć drogi oddechowe w zapylonym otoczeniu. Podpowiadamy dlaczego to takie istotne i jak wybrać najskuteczniejszą ochronę dróg oddechowych.
Czytaj więcej…

Maski przeciwpyłowe

Maski przeciwpyłowe – zapewnij pracownikom odpowiednią ochronę dróg oddechowych

Ażeby praca mogła być w pełni bezpieczna, wymagane jest zaopatrzenie pracownika w odpowiedni sprzęt. Na poszczególnych stanowiskach niezbędne są różne środki ochrony indywidualnej. Wszędzie tam, gdzie w trakcie wypełniania obowiązków zawodowych pracownik narażony jest na działanie zawieszonego w powietrzu pyłu, ważne jest zaopatrzenie go w maski czy półmaski przeciwpyłowe.
Czytaj więcej…