bezpieczenstwo na drodze

Co zrobić by być bezpiecznym na drodze?

Kwestia bezpieczeństwa na drodze jest rzeczą bardzo ważną, ale wciąż przez wielu uczestników ruchu zaniedbywaną. Wciąż słyszymy ze środków masowego przekazu jak bardzo jest ważne, aby bezpieczeństwo na polskich drogach się zwiększyło, ale jak tego dokonać? Postaramy się podpowiedzieć na to pytanie.

Bądź bezpieczny na drodze

Zacznijmy od tego, że nauki prawidłowych i bezpiecznych zachowań w ruchu drogowym należy się uczyć od najmłodszych lat. Niezależnie od tego czy dziecko uczestniczy w ruchu jako pieszy, rowerzysta czy pasażer samochodu, trzeba dokładać wszelkich starań, aby wyedukować je na świadomego uczestnika ruchu drogowego. Dzięki temu w myśl powiedzenia „czym skorupka za młodu nasiąknie, tym na starość trąci”, świadome dziecko w przyszłości stanie się świadomym i odpowiedzialnym dorosłym. To na początek rozważań o bezpieczeństwie na drodze.

Ale co możemy zrobić, aby dać dzieciom dobry przykład i żeby zadbać również o własne bezpieczeństwo na drodze? Przede wszystkim warto trzymać się zasady “jesteś widoczny- jesteś bezpieczny”. Dotyczy to nie tylko użytkowników ruchu drogowego, którzy na co dzień jeżdżą samochodami na przykład do pracy. Zasadę tę doskonale znają też pracownicy, którzy wykonują różnego typu prace na samej jezdni, bądź w pobliżu niej. Dlatego też niezbędne jest odpowiednie zabezpieczenie tego typu prac. Do dyspozycji jest szereg narzędzi służących do zwiększenia widoczności i bezpieczeństwa podczas pracy. Zaliczamy do nich: ubranie ochronne z elementami odblaskowymi, pachołki, taśmy zabezpieczające, taśmy antypoślizgowe, barierki ostrzegawcze, taśmy ostrzegawcze. Są to elementy, które podczas wykonywania różnorodnych prac, podkaszania trawników, remontów drogowych czy malowania pasów na drodze, mogą w znaczący sposób zwiększyć bezpieczeństwo osób wykonujących te prace. Zapewnienie bezpieczeństwa podczas wykonywania obowiązków służbowych leży w gestii pracodawcy, który jest zobowiązany, by zadbać o zatrudniane przez siebie osoby.

Przede wszystkim bądź widoczny

Inny typ sprzętu, który może zwiększyć bezpieczeństwo na drodze to odblaski, szelki ostrzegawcze, kamizelki odblaskowe, czy ubrania z elementami odblaskowymi. Są one przeznaczone w szczególności dla użytkowników dróg poruszających się pieszo czy na rowerach. Przepisy o ruchu drogowym nakładają na pieszych obowiązek noszenia kamizelki odblaskowej jedynie poza terenem zabudowanym. Jednak rozsądnie i dużo bezpieczniej jest taką kamizelkę posiadać, gdy wybieramy się w rejony niedostatecznie oświetlone. Dzięki takiemu prostemu elementowi jak kamizelka odblaskowa, czy też szelki ostrzegawcze, znacznie zwiększamy swoją widoczność na drodze, a to z kolei zwiększa nasze bezpieczeństwo.

Również kierowcy samochodów powinni zawsze mieć pod ręką kamizelkę odblaskową, tak jak apteczkę czy gaśnicę. Wiele krajów europejskich nakłada na kierowców obowiązek  posiadania w wyposażeniu samochodu kamizelki co najmniej dla dwóch podróżujących. W Polsce takiego nakazu jeszcze nie ma, choć można zauważyć, że spora część kierowców roztropnie dba o takie zaopatrzenie. Do czego w samochodzie potrzebna jest kamizelka odblaskowa? Na drodze mogą zdarzyć się różne nieplanowane sytuacje. Niezależnie od tego, czy wysiadamy pomóc ofiarom wypadku lub stłuczki, czy też po prostu wymieniamy koło, rozsądnie jest założyć kamizelkę odblaskową. Gwarantuje nam to, że inni kierowcy zauważą nas ze znacznie większej odległości i nikomu nie stanie się krzywda.

Użycie wskazanych w tekście odblaskowych elementów garderoby może ocalić ludzkie zdrowie, a często także życie. Zadbajmy o bezpieczeństwo na drodze dla naszych pracowników, najbliższych oraz dla nas samych. I pamiętajmy, że będąc widocznym, zwiększamy swoje i innych bezpieczeństwo.

maski ochronne

Ochrona dróg oddechowych pracownika – obowiązkiem pracodawcy

Pracodawca jest zobowiązany dbać o zdrowie swoich pracowników, w szczególności zaś, gdy pracownik wykonuje prace na zlecenie swojego przełożonego. Przepisy prawa nakładają na pracodawcę obowiązek zadbania o każdy aspekt zdrowia podwładnego i zapewnienie mu takiego ubioru i narzędzi do pracy, aby jego zdrowie nie było narażone na uszczerbek.

Ochrona dróg oddechowych pracowników

Istnieje wiele zawodów, w których pracownicy są szczególnie narażeni na pylenie i wdychanie szkodliwych substancji chemicznych. Wyjątkowo ważne jest, aby drobny pył i toksyny nie dostały się do układu oddechowego i płuc, które są niezwykle delikatnym organem człowieka.

Ze względu na istnienie wielu czynników mogących stanowić realne zagrożenie dla układu oddechowego pracowników, konieczne jest stałe monitorowanie warunków panujących na danym stanowisku. Na rynku dostępnych jest wiele narzędzi i sprzętów mających na celu ochronę dróg oddechowych przed pyłami i substancjami chemicznymi. Ochrony te należą do środków związanych z najwyższym ryzykiem utraty zdrowia. Sprzęt ten może posiadać III kategorie według Dyrektywy 89/686/EWG. Na stanowisku pracy, aby wykonywanie jej nie stanowiło zagrożenia dla zdrowia pracownika muszą być spełnione trzy warunki:

 • należy przestrzegać norm dotyczących stężenia poszczególnych substancji w powietrzu
 • temperatura wydychanego powietrza musi być zgodna z normami w tym zakresie
 • zawartość tlenu we wdychanym powietrzu nie może być mniejsza niż 17% jego składu

Norma PN-EN-133 ściśle ustala podział środków ochrony dróg oddechowych. Klasyfikacja ta została określona bazując na zawartości szkodliwych substancji w powietrzu i ilości tlenu.

Zgodnie z powyższym, może to być:

 • sprzęt oczyszczający
 • sprzęt filtrująco- pochłaniający
 • sprzęt izolujący
  • stacjonarny
  • autonomiczny
 • sprzęt ucieczkowy

Sprzęt oczyszczający, jak sama nazwa wskazuje, ma za zadanie oczyszczanie powietrza z trujących substancji chemicznych oraz pyłów. Działa poprzez użycie pochłaniaczy, filtrów i filtropochłaniaczy. To właśnie one najlepiej nadają się jako jeden z elementów ochrony dróg oddechowych. Doskonale sprawdza się przy jednoczesnym zastosowaniu masek, półmasek, kapturów czy hełmów. Jedynym wyjątkiem są półmaski jednorazowe.

Sprzęt filtrująco- pochłaniający jest połączeniem filtrów i pochłaniaczy. Dlatego też jest bardzo dobrą ochroną zarówno przed gazami, jak i cząstkami stałymi.

Sprzęt izolujący ma za zadanie izolować od powietrza, które zawiera szkodliwe czy toksyczne cząstki lub takiego, które pozbawione jest odpowiedniej ilości tlenu. Sprzęt ten gwarantuje dostarczanie powietrza z niezależnego źródła. Sprzęt izolujący dzieli się na: stacjonarny i są to przede wszystkim aparaty wężowe sprężonego powietrza oraz na autonomiczny –  i jest to przykładowo aparat butlowy czy regeneracyjny.

Ostatnią grupą jest sprzęt ucieczkowy. Jest on przeznaczony do użytkowania podczas ewakuacji z zagrożonego obszaru. Nie jest to sprzęt, który na dłuższą metę można użytkować podczas pracy, tylko taki, który stosuje się w nagłych wypadkach, gdy występuje bezpośrednie zagrożenie życia lub zdrowia. Sprzęt ten pozwala jak najszybciej opuścić skażone środowisko i dostać się do bezpiecznej strefy.

Przemyślana ochrona zdrowia pracowników

Pracodawca decydując się na wybór środków ochrony dróg oddechowych powinien wziąć pod uwagę w szczególności:

 • czas pracy ze środkami ochrony dróg oddechowych  – ważny aspekt ze względu na ograniczenia nałożone na przykład poprzez ilość powietrza w butli czy czas przydatności filtrów i pochłaniaczy
 • czynniki klimatyczne  – należy pamiętać, że wilgotność powietrza, zmienne czy zbyt niskie temperatury mają niekorzystny wpływ na organizm człowieka, ale również na sprzęt ochrony dróg oddechowych, przykładowo ten zasilany przez baterie. Należy również pamiętać, że w skrajnie nienaturalnych warunkach filtry przeciwgazowe również mogą zmienić swój okres przydatności do użycia
 • zakres widzenia i swoboda ruchów – ważne w przypadku masek zakładanych na twarz mogących ograniczać pole widzenia oraz sprzętu zasilanego przez przewody, które mogą ograniczać mobilność pracownika
 • porozumiewanie się  – jeśli porozumiewanie się z innymi podczas pracy jest niezbędne, należy zaopatrzyć pracownika w maski z wmontowaną membraną głosową

Niezależnie jednak od tego jaki typ sprzętu służącego do ochrony dróg oddechowych zostanie wybrany ważne jest, aby w pełni spełniał swoją rolę. Jego zadaniem jest , by możliwie jak najlepiej i najpełniej ochraniał zdrowie pracownika.

maski-filtrujace

Czym są maski filtrujące?

Zastosowanie masek filtrujących umożliwia przebywanie w środowisku zanieczyszczonym pyłami, gazami, aerozolami lub mgłami. Przekroczenie dopuszczalnych wartości stężenia niebezpiecznych substancji może niekorzystnie wpływać na stan zdrowia człowieka. Właściwie dobrana maska filtrująca zapewni bezpieczną i efektywną pracę, skutecznie chroniąc drogi oddechowe pracownika. Czytaj więcej…

nauszniki

Gdy hałas utrudnia pracę – zastosuj nauszniki przeciwhałasowe

Zbyt duże natężenie hałasu jest szkodliwe dla zdrowia człowieka. Może doprowadzić do uszkodzenie narządu słuchu, ma również  niekorzystny wpływ na psychikę. Dopuszczalne w Polsce wartości hałasu zawarte są w obowiązujących aktach prawnych, między innymi w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z 2007 roku. Zastosowanie w miejscu pracy nauszników przeciwhałasowych chroni zdrowie człowieka i umożliwia efektywne wykonywanie obowiązków. Czytaj więcej…

ochrona-glowy

Ochrona głowy – kiedy należy ją stosować?

Ochrona głowy jest najważniejszą czynnością, podczas wykonywania wielu prac i podczas podejmowania różnych działań, także rekreacyjnych. Głowa narażona jest na urazy, które mogą doprowadzić do utraty zdrowia, a nawet życia. Skutecznym zabezpieczeniem są kaski ochronne, które spełniają wiele zadań – od osłonienia głowy przed czynnikami zewnętrznymi, po korzystne oddziaływanie medyczne. Najczęściej spotyka się ten rodzaj zabezpieczenia w kopalniach, na budowach, w leśnictwie oraz w czasie zwiedzania jaskiń, grot, podziwiania wodospadów, czy krajobrazu – podczas wyprawy rowerowej. Czytaj więcej…

artykuly-medyczne

Artykuły medyczne – dla wysokiego poziomu higieny

Wysoki poziom higieny to warunek utrzymania zdrowia oraz wyeliminowania zagrożeń środowiskowych, które negatywnie oddziałują na organizm człowieka. Artykuły medyczne mają pierwszorzędne znaczenie w zachowaniu higieny w szerokim zakresie –  od wyposażenia domowych i samochodowych apteczek, do zaopatrzenia szpitali i zakładów pracy. Czytaj więcej…

chemia-bhp

Zadania profesjonalnej chemii BHP

Niezależnie od tego, gdzie pracujemy, dbałość o czyste dłonie jest warunkiem zdrowia i estetycznego wyglądu. Praca w przemyśle, warsztatach samochodowych, gastronomii, czy służbie zdrowia, jest powodem codziennego stykania się z różnego rodzaju zanieczyszczeniami. Nie każdy brud można usunąć przy pomocy zwykłego mydła. Zastosowanie profesjonalnej chemii BHP zapewni pracownikom dokładne usunięcie zanieczyszczeń i – w efekcie, dobre samopoczucie. Czytaj więcej…

tasma-ostrzegawcza

Rola taśm ostrzegawczych

Taśmy ostrzegawcze umożliwiają zabezpieczenie miejsc niebezpiecznych lub oznakowanie podziemnych instalacji. Są one zróżnicowane kolorystycznie i posiadają różne zastosowanie. To produkty łatwe w użyciu i skutecznie spełniające swoje zadania. A przy tym  posiadające wymagane normy BHP, które potwierdzają ich wysoką jakość. Czytaj więcej…

Ochrona oczu i twarzy pracownika

Ochrona oczu i twarzy pracownika

Na ochronę twarzy pracownika składa się wiele środków zabezpieczających. Ich wybór w dużej mierze zależy od tego, jakie są zagrożenia na danym stanowisku pracy. Podpowiadamy w jaki sposób wybrać najskuteczniejsze z nich. Czytaj więcej…